ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРААХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА


Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, УИХ-ын Байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Иргэний, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт аудитыг 2015-2018 оныг хамруулан гүйцэтгэж байна.

Аудитаар 2015-2018 онуудад иргэн, хуулийн этгээдэд эзэмшүүлж, ашиглуулсан газрыг хамруулан шалгах бөгөөд дараах дэд зорилтын дагуу аудитыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

  • Иргэнд  олгосон гэр бүлийнх нь хамтын хэрэгцээнд зориулан эзэмшүүлсэн газар, хүнсний ногоо, газар тариалангийн зориулалтаар олгосон газар нь хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх;
  • Орон сууц, үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний зориулалттай газрыг дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулах журмыг баримтлан олгосон эсэх;
  • Иргэн, ААНБ нь газрыг зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглаж байгаа эсэх;
  • Газрын төлбөр, хураамжийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу ногдуулж, төлдөг эсэх.

Иймд Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой, мэдээлэл, санал хүсэлтийг 70523020 утсаар болон dornogovi@audit.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.