ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ


Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд Үндэсний аудитын газарт нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу “ОНӨ ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж байна. Аудитад Чандмань-Илч, Чандмань бадрал, Замын-Үүд НААҮ зэрэг ОНӨХХК, Эм эргэлтийн сан, Дагшин-Эрдэнэ зэрэг ОНӨААТҮГ, Нийтлэг үйлчилгээний газар гэсэн 6 байгууллагыг хамруулж 2018 оны худалдан авах ажиллагаанд аудит хийнэ.

 Тус аудитыг 2019 оны 5, 6 дугаар саруудад дараах дэд зорилтын дагуу гүйцэтгэнэ.

  • Худалдан авах ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулж чадсан эсэх;
  • Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулснаар компанийн санхүүгийн чадавхи дээшилсэн эсэх;

Иймд дээрх байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэдийн мэдээлэл, санал хүсэлтийг 7052-3020 утсаар болон dornogovi@audit.gov.mn хаягаар авах болно.