Үр дүнд: 2
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
2.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
Үр дүнд: 2