Дорноговь аймаг дахь ТАГ - Зөвлөх үйлчилгээний урилга


Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн жагсаалтад орох саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  1. Санал ирүүлж буй зөвлөх нь тус үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллүүд болон холбогдох баримтуудын хамт ирүүлнэ. Үүнд:
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, аудит хийх тусгай зөвшөөрөл /хүчинтэй хугацаа нь тухайн жилд аудит хийх хуулийн цаглабар хугацаатай нийцэж байх/.
  • Аудитын компаний захирал нь мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхтэй, ММНБИ-ийн зохих зөвшөөрөлтэй байх.
  • Аудитын хуулийн этгээд нь 2-оос доошгүй үндсэн орон тооны, хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогчтой байх ба давхар ажил эрхэлдэггүй байх.
  • МУ-ын Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэгт заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчөөгүй байх.
  • Төрийн аудитын байгууллагын захиалгаар сүүлийн 3 жил дараалан аудитын ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх, хэрэв туршлагагүй бол ижил төстэй ажил хийсэн туршлагатай байх.
  • Үйлчлүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн баримт материалыг хүлээн авах, хадгалах, аудит хийх шаардлага хангасан ажлын байртай байх.

 

  1. Сонирхсон этгээд саналаа дор дурдсан хаягаар 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, Орон нутгийн өмчийн III байр, 201, 202 тоот өрөө

Холбоо барих утас: 70522734, 70523020

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР