Чанарын баталгаажуулалтын алба Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж байна


Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын алба Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж байна.