Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Дорноговь аймагт ажиллалаа.


Монгол Улсын Ерөнхий аудитор тус аймагт ажиллахдаа Орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж санал солилцон, Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажил байдалтай танилцлаа.