Хараат бус аудитын компаниудын гүйцэтгэх 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөлтийн болон завсрын аудитын нээлтийг хийв


МУЕА-ын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөгөөг баталсан.

Тус төлөвлөгөөгөөр нийт 220 санхүүгийн тайланд аудит хийхээр батлагдсаны 112 байгууллагын 2019 оны санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хараат бус аудитын компани баталгаажуулах бөгөөд аудитын нээлтийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохион байгууллаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ажилтнууд, сумдын Санхүү албаны дарга, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид болон 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийхээр шалгарсан хараат бус аудитын компаниудын төлөөллөөс бүрдсэн 80 гаруй хүн оролцлоо.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Санхүүгийн аудитын албанаас 2019 санхүүгийн тайланг баталгаажуулахад баримтлах чиглэл, анхаарах асуудлуудын талаар мэдээлэл өглөө.