Дорноговь ТАГ - Аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа


Талууд энэхүү санамж бичгийн хүрээнд төр, нийтийн эрх ашиг зөрчигдсөн тохиолдолд иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд төр нийтийн эрх ашгийг хамгаалуулах зорилгоор прокурорыг оролцуулах, энэ талаар харилцан мэдээлэл солилцох, санхүү төсвийн холбогдолтой зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах, харилцан мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх зэргээр хамтран ажиллахаар боллоо.