ДОРНОГОВЬ ТАГ - ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНХААРАЛД


Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37.5-д “Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь МУ-ын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа талаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагаар хянуулж, дүгнэлт гаргуулсан байна” гэж заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргах аудитыг гүйцэтгэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

 

Иймд орон нутгийн ИТХ-ын сонгуульд оролцох нам, эвсэл дээрх хуулийн 37.6-д заасны дагуу 2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор, бие даан нэр дэвшигч 2020 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн дотор сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт /Сайншанд сум, Орон нутгийн өмчийн 3 дугаар байр, 201 тоот өрөө/ ирүүлнэ үү. 

 

Жич: Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хавсаргаж ирүүлэх баримт, материалын загвар маягтыг Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 201 тоот өрөөнд ирж авна уу. Холбоо барих утас: 7052-3020, 9903-9649.