ДОРНОГОВЬ ТАГ - АЙМАГ, СУМЫН СОНГУУЛИЙН ТОЙРОГТ НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО


АНСДИТХСТ хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн болон сумдын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

Зардлын дээд хэмжээг хавсралтаас үзнэ үү.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Хавсралт4татах