Үр дүнд: 3
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорноговь ТАГ - Санхүүгийн тайлангийн аудитын хуваарьАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2020
2.Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
3.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
Үр дүнд: 3