ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРААХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

2019-04-22 Дорноговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, УИХ-ын Байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Иргэний, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт аудитыг 2015-2018 оныг хамруулан гүйцэтгэж байна.